Followers

Thursday, December 7, 2017

Vyasa

Vedas / Author / Upanishads / Puranas

Vyasa Tirtha with Disciples

Narada / Purandaradas

kanaka

Wednesday, November 22, 2017

Shankara


Krishnashtakam 
Gita Mahatmaya

Raghavashtakam
SriRamaBhujangaPrayata

Achyutashtakam
Govindashtakam
Bhaja Govinda
Rangashtakam

Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram
http://shankarapath.blogspot.com/

Labels